Bootstrap

Pomoc

Strona z dokumentacją jak zmienić lub odzyskać zapomniane hasło do serwisu CAS.

Obsługa zmiany hasła w CAS

Ten serwis pozwala na zmianę lub odzyskanie hasła, używanego przez usługę CAS (Centralne Uwierzytelnienie Użytkowników) do jednokrotnego uwierzytelnia w serwisach.

Umożliwia:

 • zmianę hasła gdy znane jest aktualne hasło
 • odzyskanie hasła w razie jego zapomnienia


Zmiana hasła

Zmianę hasła dla usług korzystających z CAS, można wykonać klikając na opcje "zmiana hasła" w serwisie autoryzowanych przez CAS (aktywna po zalogowaniu do serwisu) lub przez serwisu obsługi haseł.

Opis procedury

Na głównej stronie wybieramy albo z menu opcje "Zmiana hasła" albo przycisk "Zmiana hasła".

Zmiana hasła wymaga zalogowania użytkownika za pomocą usługi CAS.

Jeśli nie jesteś zalogowany, ten serwis sam wywoła usługę logowania CAS.

Po poprawnym zalogowaniu, wyświetli formatkę do zmiany hasła.

W formatce należy podać aktualne hasło oraz nowe hasło dwa razy.

Nowe hasło musi spełnić wyświetlone wymogi siły hasła, złożoności oraz nie mogło być już poprzednio użyte.

Jeśli stare hasło nie jest poprawne lub nowe hasło nie spełnia kryteriów wyświetlone zostają komunikaty o błędach.

Dla weryfikacji błędów pomocne może być wyświetlenie tekstu hasła za pomocą ikony "oka".

Po zweryfikowaniu siły hasła oraz złożoności nowego hasła, hasło zostanie zmienione. Zmiana hasła jest potwierdzona komunikatem na ekranie.


Odzyskanie hasła

Odzyskanie hasła (reset) pozwala na ustawienie hasła gdy użytkownik zapomniał hasła dla usługi CAS.

Procedura odzyskania hasła wykorzystuje konta poczty użytkownika by przesłać wiadomość z adresem strony do wpisania nowego hasła (wiadomość wysyłana jest zarówno na adres poczty prywatnej oraz uczelnianej).

Opis procedury

Na głównej stronie wybieramy albo z menu opcje "Odzyskania hasła" albo przycisk "Odzyskanie hasła".

Po wybraniu strony odzyskania hasła wyświetlana jest formatka do identyfikacji użytkownika. Należy wpisać jedną z poniższych danych:

 • login (identyfikator)
 • adres poczty elektronicznej
 • PESEL
 • Nr albumu (tylko studenci)

Jeśli system poprawienie zidentyfikuje użytkownika, wysyła wiadomość z adresem strony, do wpisania nowego hasła (wysłanie wiadomości potwierdzają komunikaty na ekranie).

Po otrzymaniu wiadomości, należy w przeglądarce otworzyć otrzymany adres strony. Można to zrobić kliknąć na adres strony umieszczony pod koniec wiadomości lub skopiować go i wkleić w pasku adresu przeglądarki.

Przeglądarka wyświetli stronę z formatką do wpisania nowego hasła.

Nowe hasło musi spełnić wyświetlone wymogi złożoności, siły oraz nie mogło być użyte poprzednio.

Przy wpisywaniu hasła można przez ikonę "oka" wyświetlić tekst hasła by zweryfikować wpisane dane.

Jeśli w trakcie weryfikacji wpisanego hasła wyświetlane są komunikaty o błędach, należy je skorygować.

Po poprawnym zweryfikowaniu nowego hasła, konto użytkownika zostanie zaktualizowane i nowe hasło będzie aktywne. Na ekranie są wyświetlany komunikat o poprawnym odzyskaniu hasła.

Uwaga !

Strona do odzyskania hasła jest aktywna tylko do podanego w wiadomości czasu i może być użyta tylko raz.

Gdy minął czas ważności strony, nie można jej użyć i należy ponowić procedurę odzyskania hasła.

Nowy adres strony do odzyskania hasła można wygenerować tylko po czasie wygaśnięcia poprzedniego adresu.


Zastosowanie usługi CAS

 1. Logowanie za pomocą usługi CAS obsługuje:

  • system USOS (USOSWEB, SRS, APD)
  • serwis e-Programy

 2. Konto i hasło z usługi CAS wykorzystywane jest do autoryzacji użytkowników w sieci eduroam.

 3. Login i hasło z tej usługi używane jest przy logowaniu na komputerach z systemem Windows, w pracowniach komputerowych Uczelni.