Bootstrap

Obsługa haseł dla Centralnej Usługi Uwierzytelniania

Zmiana hasła

Pozwala na zmianę hasła na nowe dla zalogowanego użytkownika. Wymaga podania aktualnego hasła.

Zmiana hasła

Odzyskanie hasła

Jeśli hasło zostało zapomniane to zresetuj go. System wyśle adres strony na której wprowadzisz nowe hasło.

Odzyskanie hasła

Zasady dotyczące haseł

Wymagania dla hasła

  • Minimalna siła hasła: 4
  • Ilość znaków w haśle: minimum 12 maksimum 64
  • Dużych unikalnych liter (A..Z) co najmniej: 2
  • Małych unikalnych liter (a..z) co najmniej: 2
  • Dozwolone znaki specjalne: ! @ # $ % ^ & * ( ) + = - _ , . < > : ;

Porady jak utworzyć silne haslo

Sprawdzanie hasła

Nowe hasło musi różnić się od poprzedniego.

Nowe hasło jest sprawdzane czy nie było już użyte 3 haseł wstecz w ciągu ostatnich 365 dni. Już użyte hasło będzie odrzucone.

Przy resetowaniu hasła, strona do wpisania hasła jest dostępna tylko przez określony czas i może być użyta tylko raz.